Sơ lược về công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên do cá nhân, tổ chức làm chủ sở hữu.
Số lượng thành viên phải lớn hơn 2 người và không vượt quá 50 người
Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.
Chủ sở hữu toàn quyền quyết định trong việc điều hành của công ty sau khi hoàn tất các nghĩa vụ về Pháp Luật.
Được phát hành trái phiếu nếu trước đây công ty thuộc loại hình Cổ Phần/Nhà Nước rồi bây giờ đã chuyển sang TNHH.
Thành viên của công ty có thể chuyển nhượng 1 phần hay toàn bộ phần vốn góp cho thành viên khác trong công ty hoặc người ngoài công ty. Hay có thể yêu cầu công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp của mình sau khi được các thành viên chấp thuận.
Mô hình: Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty TNHH có trên 11 thành viên phải có Ban kiểm soát.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Dự thảo điều lệ công ty

Danh sách thành viên công ty

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân(CMND, Hộ chiếu..)đối với thành viên sáng lập là cá nhân

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân(CMND, Hộ chiếu..) của người đại diện theo úy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đói với thành viên sáng lập là pháp nhân.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Trình tự thực hiện

Công ty luật đại diện khách hàng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh.

Tiến hành thủ tục xin cấp dấu cho doanh nghiệp.

Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.